Holbæk Naverforening
Referat fra Generalforsamlingen den 31.maj 2023
Hulen 1
Hulen-Værktøj

Referat
Ekstradionær Generalforsamling
den 31.maj 2023

Der var 12 femmødt og 4 havede ingivet en fuldmagt da de var forhindret i at møde op.

Pkt.1 - Valg af dirigent

Emne    Valg af dirigent   

Ervin Jørgensen blev enstemmigt valgt

Pkt. 2 - Valg af 2 stemmetæller

Valg af stemmetæller

Torben Lundegaard blev enstemmigt valgt

Pkt. 3. Valg af referent

Sekretær & Web-ansvarlig

Pkt. 4. Beretning af Formanden

Emne Skift af Bank

Enstemmigt vedtaget at fortsætte med bankskiftet til Danske Bank

Pkt. 5. – Revidering af Vedtægter

Emne  Omskrivning af §1 NAVN & FORMÅL     

i vedtægterne. Indskrives således at ”Formand og Kasser der tegner foreningen overfor tredjemand

Enstemigt vedtaget

  

Omskrivning af §5

 

  • Ordinær generalforsamling afholdes ved foreningens hulemøde den tredje fredag i marts måned.

 

  • Ordinær generalforsamling afholdes ved foreningens hulemøde den tredje fredag i marts måned.

 

  • Indkaldelse til den årlige generalforsamling sker i ” Den farende Svend” i foregående måneds udgave; marts udgaven, eller pr. brev til samtlige medlemmer senest 14 dage før.

 

Erstattes til:

  • Pr. Brev erstattes til tekst.

Enstemigt vedtaget


Emne: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes pr. brev til de enkelte medlemmer, med meddelelse af dagsorden, - senest 14 dage før.

 

Erstattes til:

  • Pr. brev erstattes til tekst

Dette blev enstemmigt valgt

Pkt. 4. Evt.

Peter kom med de sidste informationer angående ø-turen til Endelave den 16-18.juni 2023. 

Han vil sende mail til alle deltager

 

Holbæk den 31.maj 2023

Referent Sekretæren.