Holbæk Naverforening
Om Holbæk Naverne
Hulen 1
Hulen-Værktøj

Holbæk Naverneforenings Historie

Uddrag fra vores Protokol

 

Start af Club for berejste Skandinaver i Holbæk.

 Tirsdag aften den 31. august 1920 samledes cirka 20 berejste Håndværkere i Cafe Håbet.

 

Hr. Skrædder Danielsen Møllestræde 2 bød velkommen og udtalte håbet om at få dannet en Skandinavisk Forening i Holbæk, hvorefter et udkast til lovene blev oplæst og som med enkelte Ændringer blev vedtaget.

 

Til Bestyrelsen blev følgende valgt.

  • Skrædder Danielsen Møllevej 2 som Formand
  • Maler Henriksen Jernbanevej 12 Næstformand og Sekretær
  • Blikkenslager Max Nielsen Chr. Hansens vej 21 Kasserer
  • Snedker P Jensen Chr. Hansens vej 21 Suppleant
  • Maler Otto Nielsen Blegdammen og Pottemager Gerhardt Nielsen som Revisorer.

         

Skandinavisk Forening, afdeling i Holbæk er et led i C.U.K. som har sit Hovedsæde i Zürich, hvis opgave er at samle berejste Håndværker, samt at virke for oplysning blandt Unge Håndværkere. Nærværende Forening er dannet som selskabelig Forening samt at virke for Oplysning blandt Unge Håndværkere som agter sig til Udlandet.

 

Efter Foreningens Stiftelse nød man Kaffen og sang et par Naversange, samt opfriskede gamle Rejseminder der for fleres vedkommende ikke altid havde været præget af Turistlivets Behagelighed.


H.R.Henriksen

Sekretær

Efter en Ekstra ordinær generalforsamling 02-12-1920 blev der indført Ballotion og hvad er så det. Hemmelig afstemning.


Efter start af forening skulle der afholdes fest, her uddrag fra protokol:

Udvalgsmøde Den 7. november 1920.

 

Alle Udvalgets Medlemmer var samlede, man blev enige om at afholde en Fest. Søndag Den 30. januar 1921. man tænkte sig at arrangere Festen således. Kl.7.1/2 opførelse af et lille 1 akts stykke. Der varede ca. 1.Tm og derefter Bal efter forventet en tilladelse til Kl.1. nat.

Udvalgsmøde 2. 8. januar 1921.


Alle Udvalgets Medlemmer var samlede for at tilrettelægge Festen. Man blev enige om følgende.

 

  • At bestille Hr. Flemming Hansens Orkester
  • At sætte Prisen til 2 Kr.pr. deltager
  • At de enkelte Medlemmer for tilstillet en Tegningsliste samt 10 Billetter.
  • Dekorationen af Salen overlades til Malerne.

       

Følgende fik Roller tildelt til Stykkets Opførsel. Danielsen, Poulsen, Otto Nielsen, Ludvig Christensen, og Henriksen. Max Nielsen og Niels Jensen henholdsvis som Maskinmester og Regissør.

 

Ordinært Møde den 3. februar. Vinterfesten

 Formanden Åbnede Mødet og bød Velkommen og takkede Deltagerne der havde medvirket ved Vinterfesten, Festen var forløbet over alle forventninger, ikke alene havde deltagerne moret dem godt, men man venter også et godt overskud, Foreningen har dermed vist at den kan afholde en fest hvor alle kan deltage.

Holbæk får nyt rundt bord

Fredag den 19-4-23

 Ordinært Møde Formanden åbnede mødet og bød Velkommen Protokollen oplæses og godkendes man gik derefter over til at indvie vores Nye Nadverbord, da der var stemning for at blive fotograferet sendte man bud til fotografen. Installatør Jensen udtalte nogle pæne ord om vores nye Bord, at Bordet var et Symbol på Kammeratskab ånd og som giver minder fra Den Tid vi gik på Rejsen, når vi er samlet om dette. Aftenen forgik meget Gemytlig, med flere Bolle Puns som sluttede hen af morgenstunden.

 Der gøres opmærksom på, at det er direkte afskrift af gl. protokol.

 Ole P.