Referat fra Generalforsamkingen 2023
Hulen 1
Hulen-Værktøj

Referat

Generalforsamling Holbæk Naverne

17.03.2023

Referat fra Generalforsamling 17.marts 2023

Møde                         20:00                    

Møde indkaldt af      Bestyrelsen

Mødetype                 Generalforsamling 2023

Arrangør                  Ole Puggaard

Referent                  Jan Johansen

Dagsorden Holbæk Navernes
Generalforsamling Dagsorden D.17-03-2023


 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetæller
 3. Oplæsning af protokollen
 4. Beretning v/Formanden og godkendelse
 5. Regnskab v/Kassere og godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg formand Ole Puggaard modtager ikke genvalg.
 8. Valg til bestyrelse Bjarne Madsen
 9. Valg bestyrelse suppleant - Per Eriksen
 10. Valg revisor suppleant. Ervin Jørgensen
 11. Val af Skramleriforvalter/Hulefar/Hulemor
 12. Bødekassen
 13. Eventuelt

Ø-tur 2023
Datalovgivningen
Hjemmesiden
Udstillingsvognen

PBV.
Ole Puggaard

 

Emne: Velkomst af Formanden.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

 •  


Pkt.1 - Valg af dirigent

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Ervin Jørgensen


Konklusion:

 • Ervin Jørgensen blev enstemmigt vedtaget.
 • Han takkede for valget.

Pkt.2 - Valg af 2 stemmetæller

Bestyrelsen foreslog Søren Godt Sørensen & Ervin Jørgensen


konklusion

 • Søren Godt Sørensen & Ervin Jørgensen blev enstemmigt valgt som stemmetæller.

Pkt.3 - Beretning v/Formanden og godkendelse

Beretning v/Formanden


Konklusion: 

 • Beretning v/Formanden var hurtig overstået, da han overdrog beretningen til sekretæren

 

Pkt.4 - Oplæsning af protokollen


Emne:  

Som et nyt pkt. På dagsorden blev protokollen fremlagt af sekretæren


Konklusion: 

 • Protokollen blev enstemmigt godkendt.
 • Sekretæren forviste mappen som fremover vil indeholde en trykt udgave af åres protokol og opdateret udgave af vedtægter samt datalovgivningen for Naverforeningen Holbæk.


PKT.5 - Regnskab v/Kassere og godkendelse

Emne: Regnskab v/Kassere og godkendelse.

Konklusion:

 • Kasseren Arne Østergaard fremlagde regnskabet for 2022.
 • Kassereren fortalte, at han p.t. er i forhandling med banken vedrørende de høje priser på diverse gebyr.
 • Han vil vende tilbage med en melding om, hvordan det går. Måske kan et bank skifte komme på tale.
 • Han mente ude får et godt regnskab, at det ikke på nuværende tidspunkt nødvendig at hæve kontingenter.
 • Kasseren fik enstemmigt godkendt regnskabet.


Pkt.6 - Indkomne forslag

Emne:     

Der var ikke nogen indslag.

 

Pkt.7 - Valg formand Ole Puggaard modtager ikke genvalg.


Emne:

Ved generalforsamlingen takkede vores formand Ole Puggaard af som formand for Naverforeningen Holbæk.
Ole har som formand siden 2006 gjort et stort arbejde for foreningen.


Vi takkede Ole Puggaard for hans store indsats.

I denne anledning blev han udnævnt som lokalt æresmedlem af foreningen.

Konklusion:

 • Som ny formand for Naverforeningen Holbæk fremlagde en enig bestyrelse et forslag, der gik ud på, at Jan-Erik Johansen indstilles som ny formand for foreningen.

 • Dette forlag blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte på generalforsamlingen.


Pkt.8 - Valg til bestyrelse

Emne: Valg til bestyrelse Bjarne Madsen (Ønsker genvalg)

Konklusion: 

 • Bjarne Madsen blev enstemmigt genvalgt for en ny 2 års periode.

Pkt.9 - Valg bestyrelse suppleant.
Emne: Valg bestyrelse suppleant - Per Eriksen (Ønsker at modtage genvalg)


Konklusion:

 • Per Eriksen blev enstemmigt genvalgt som bestyrelses suppleant for en ny 1 års periode.


Pkt.10 - Valg revisor suppleant.

Emne: Ervin Jørgensen-(Ønsker at modtage genvalg)

konklusion

 • Ervin Jørgensen blev enstemmigt genvalgt som revisor suppleant for en ny 1 års periode.

PKT.11 - Valg af Skramleriforvalter/Hulefar/Hulemor

Emne:Valg af Skramleriforvalter/Hulefar/Hulemor.


Konklusion:

 • Som Hulevært og Skramleriforvalter blev Ole Puggaard enstemmigt valgt.
 • Men hans virke som hulevært gælder kun for diverse indkøb og ikke køkkentjans.
 • Har man brug for, at der bliver brug for indkøb, skal man kontakte Ole Puggård.

Pkt.12 - Bødekassen.


Konklusion.

 • Det blev Peter som kom nærmest på beløbet.


PKT.13 - Eventuelt

 • Ø-Turen 2023
 • Datalovgivninge
 • Hjemmesiden
 • Udstillingsvognen


Konklusion.

 • Ø-tur 2023- Turen går til Endelave i weekenden 16-18.juni 2023.
 • Datalovgivningen (Mangler 2 underskrifter)
 • Hjemmesiden (Fortsætter. Men der skal indsetes bank oplysninger)
 • Udstillingsvognen (Står hos Torben og skal lige synes)


Generalforsamlingen sluttes. Ordstyren takke for god ro og orden og erklæret generalforsamlingen for afsluttet.