Holbæk Naverforening
Hulemødet den 19.marts 2024
Hulen 1
Hulen-Værktøj

Holbæk Naverforening Generalforsamlingen den 19.marts 2024

Til dette års generalforsamling i Naverforeningen Holbæk var vi samlet 15 personer.
Som traditionen tro mødtes vi kl.19:00 til en god gang biksemad som vores hulevært har lavet til os. Og til kaffen Bjarne Madsens dejlige æblekage.
Kl.20:00 startede vi den årlige generalforsamling 2024

Velkomst af Formanden.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Valg som ordstyrer blev Ervin Jørgensen. Enstemmigt vedtaget.

Valg af 2 stemmetæller blev Ervin Jørgensen & Søren Godt Sørensen blev enstemmigt vedtaget.

Beretning v/Formanden
Han fremlage sin første årlige beretning om det forgangne år i foreningen. Og denne fremlæggelse blev godtkendt af en enstemmimig forsamling.

Regnskab v/Kassere og godkendelse.
I forbindelse med at kasser Arne Østergaard har meldt afbud var det Søren Godt Sørensen som fremlagde det revideret regnskab.Han kunne fortælle at vi i det forgangne år, var kommet ud med et lille underskud.Efter fremlæggelsen af regnskabet blev dette enstemmigt godkendt.

Valg.
Som ny kasser blev Søren Godt Sørensen enstemmigt valgt og han erstatter Arne Østergaard som takker af efter mange år som kasser. Vi takke Arne mange gange for hans store indsats med at holde styr på vores økonomi.

Som ny Bestyrelses suppleant blev Kristian Sørensen enstemmingt valgt.

Og som ny Bilagskontrolant  Ervin Jørgensen enstemmimigt valgt

Valg til Delegeretmødet blev Ole Puggaard enstemmingt valgt for vores forening.

Bødekassen

Det var Peter som kom nærmest med sit bud

 

 

Eventuelt
Aktiviteter i 2024-Huleaftner m.m. Der blev sat personer på til og med august 2024

Ø-tur 2024.
Peter fremlagde det foreløbigt program til Ø-turen til Langeland.

Hjemmesiden.
Der var en del spørgsmål om vi stadig skulle bibeholde hjemmesiden

Det er ikke alle i foreningen som var klar over at vi har en sådanne.

Og da det ikke er alle som ved hvor danne man finder og bruger den blev der vedtaget at formanden afholder en seance i brugen af hjemmesiderne og Facebook siden. Dette vil blive på huleaften fredag den 14.juni 2024.


Udstillingsvognen
Ole Puggaard fortalte om en ny streamer til vognen.
Han efterlyste også om hjælp til at finde et sted hvor den kan stå.

Efter et par hyggelige timer var det på tide at komme hjem.


*** Næste hulemøde er fredag den 17.maj 2024 kl.19:30 hvor det er
Jan Johansen som har hulevagten.***
Husk tilmelding til Ole Puggaard senest den 12.maj 2023.

Holbæk Naverforening ønsker tillykke til

Carl Ole Frederiksen med fødselsdagen den 24.maj 2024

Med kno
Sekretæren.