Holbæk Naverforening
Huleaften den 15.september 2023
Hulen 1
Hulen-Værktøj

 Protokollen september 2023.

Holbæk Naverforening -Huleaften den 15.9.2023.

Vi var samlet 14 personer i hulen denne aften. Det var Peter som havde hulevagten.

Formanden bød velkommen til alle. Han berettede om vores udflugt til Kalundborg Museum den 28.oktober 2023, hvor vi skal se udstillingen om ”Carmen curlers ” og efterfølgende frokost hos Marineforeningen Kalundborg. Han vil sende programmet for turen ud til alle i foreningen.

Hulevagterne for oktober og november blev også besat.
Den 21.oktober har Norma & Arne og 17.november har Lis Willemos Hansen. Og julefrokosten 2023 er den 2.decebmber 2023 som Peter vil komme nærmere ind på næste gang.

Ole Puggaard fortalte at nu var udstillingsvognen synet og klar til brug og med et nyt fortelt til. Han efterlyste om der er nogen i foreningen som har eller kender nogen hvor udstillingsvognen kunne opmagasineret (Helst under halvtag eller i en lade m.m.) Hvis man har oplysninger om dette må man gerne kontakte Ole Puggaard. Ligeledes har han også sat et indsamlings skrin som Ebert i tidernes morgen har lavet. I den kan man ligge sit tilskud til Udstillingsvognen hvis man ønsker at være med til at bidrage til udstillingsvognen.

Efter Peters dejlige hulemadder og Kurt & Kissers dejlige æblekage var det på tide at sig tak for i aften.

For at undgå indkøb af for lidt eller for meget mad til huleaftnerne m.m. bedes man overholde aftalen om at tilmelde sin ankomst til de forskellige arangementer i foreningen.

*** Næste hulemøde er fredag den 20.oktober. kl.19:30 ***
Husk tilmelding til Ole Puggaard senest den 15.oktober 2023.
Tlf. 23 10 88 42
Mail: o.puggaard@hotmail.com
Holbæk Naverforening ønsker tillykke med fødselsdagen til
Nv. Kirsten Rasmussen den 5.november 2023
Jens S. Fabricius den 8.november 2023
Arne Østergaard 10 års jubilum den 15.november 2023

Med kno
Sekretæren.