Holbæk Naverforening
Brug af Data
Hulen 1
Hulen-Værktøj


Holbæk Naverforening

Brug af Data 2022kilde https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/foreninger-


Er vi omfattet af den databeskyttelsesretlige lovgivning?


Ja. Databeskyttelsesreglerne gælder for behandling af personoplysninger, uanset størrelsen af den organisation eller virksomhed, der foretager behandlingen.


Hvilke oplysninger må man registrere om foreningens medlemmer?


Foreningers registrering af oplysninger om medlemmerne er omfattet af databeskyttelsesreglerne.

Det er i orden, at en forening registrerer almindelige oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt. tillids- eller hvervsposter m.m. En forening vil som udgangspunkt også kunne registrere oplysninger af mere speciel karakter som f.eks. oplysninger om et medlems bedste score, golfhandicap, certifikat niveau m.m.


Må vi videregive oplysninger om, hvem der er medlem af foreningen? Må som udgangspunkt gerne videregive sådanne oplysninger internt i foreningen, fx i form af en medlemsliste i et medlemsblad, der alene distribueres internt i foreningen, eller på en lukket internetside, hvor kun foreningens medlemmer har adgang.


Det kræver dog et samtykke fra det enkelte medlem, hvis du ønsker at offentliggøre en medlemsliste på det åbne internet.

 

Efter Datatilsynets opfattelse er et medlemskab af en forening, uanset at denne måtte være en ukontroversiel, fx en sportsforening, en privat sag.


Skal vi være opmærksom på noget, når vi sender e-mails til foreningens medlemmer?

Hvis du masseudsender en e-mail med informationer mv. Til alle foreningens medlemmer, skal du være opmærksom på, hvor du angiver modtagernes e-mailadresser.


E-mailadresser på modtagere af en sådan masseudsendelse bør ikke fremgå af selve e-mailen, og du bør derfor placere modtagernes e-mailadresser i e-mailens bcc-felt, således at modtagerne ikke kan se hinandens e-mailadresser.


Medlemslisten

 

I medlemslisten for Holbæk Navrforening bliver følgende oplysninger om det enkelte medlem anvendt til brug for kartotek over vores medlemmer i Naverne Holbæk.


•  Medlemsnummer

•  Fornavn – Mellemnavn og Efternavn.

•  Postnr. Og Adresse

•  Evt. Fastnettelefon eller Mobil nummer.

•  Evt. E-mail adresse

•  Indmeldelsesdato i Naverne Holbæk

•  Fødselsdag (Kun de første 6 ciffer i sin fødselsdag)

•  Om man er NAV-NV eller Enke i Foreningen

•  Evt. Tillidsposter i Holbæk Naverforening (Formand-Kasser-Bestyrelsesmedlem m.m)


Det er kun Formanden & Kasseren & Næstformanden samt HB-Bestyrelsen og den web-ansvarlige der har en  kopi af medlemslisten og kan rette i denne.


Brug af foto m.m. på de sociale medier så som hjemmesiden og på facebook siden. Og andre sociale medier


Der kan forekomme indlæg på de sociale medier hvor der fremgår diverse fotos hvor man kan fremgå på.

F.eks. Den Farende Sved – CUK-Navernes Hjemmeside eller på Holbæk Navernerforenings hjemmeside samt på Holbæk Naverneforenings Facebook gruppe -


Er der personer som ikke ønsker at deltage med fotos hvori man fremgår, skal man rette henvendelse til de ansvarlige administrator af disse medier og som vil varetage personens ønske om ikke at få lagt fotos m.m. op på de sociale medier.

 

Den Farende Svend.


CUK-Navernes Hjemmeside

 

Holbæk Navernes hjemmeside

  • Jan-Erik Johansen - Formand - Administrator af hjemmesiden og medlemsliste-Naverne-holbaek.com


Facebook Gruppen Imtrasbo@gmail.com